Convocaat januari-februari 2020


KVG VENRAY - ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING EN AGENDA
Datum:           woensdag 19 februari 2020
Aanvang:        14.00 uur
Locatie:           De Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray

1.        Opening / welkom

2.       Moment van bezinning:
en  andere dierbare mensen die  zijn overleden. Op 7 januari van dit jaar is ons lid Truus Thijssen overleden.  We steken een kaarsje aan ter nagedachtenis  

3.        Mededelingen / berichten van verhindering. 

4.        Notulen Algemene ledenvergadering van 25 februari 2019 (zie bijlage)

5.        Vaststelling jaarverslag 2019(zie bijlage) 

6.        Vaststelling financieel verslag  2019
o   Het financieel jaarverslag 2019 ligt vanaf 13.30uur ter inzage en wordt ter vergadering verder toegelicht
o   Verslag van de kascommissie over de boekjaar 2019
o   De kascommissie over het boekjaar 2019 wordt gevormd door Mia Storms en Gerda Kurstjens.
o   Décharge verlening  aan de penningmeester inzake het boekjaar 2019
o   Benoeming nieuw lid kascommissie.
o   Goedkeuring begroting 2020

7.        Bestuursverkiezingen
Trijntje zal na 5 jaren bestuurslidmaatschap afscheid nemen als bestuurslid.
Het bestuur heeft Ine van Gool-Jonkers bereid gevonden, het bestuur te komen versterken. 
Ans Mous is statutair aan de buurt van aftreden, zij stelt zich herkiesbaar.
Diny van der Heijden-Noij, blijft ook in 2020 ‘ondersteunend bestuurslid’.

8.        Afscheid van Trijntje van Schijndel, bestuurslid  en Annie Vos, notuliste

9.        Rondvraag / sluiting / korte pauze


Aansluitend aan de jaarvergadering zal de heer Arend Bolt, afvaltechnoloog,
een lezing verzorgen met als titel: ‘Plastic soep, we krijgen het een keer op ons bordje’.     

‘Met nieuwe ogen kijken’ / duurzaamheid is het nieuwe KVG jaarthema.
Hoe kijken we als vrouwenorganisatie met nieuwe ogen aan tegen de ontwikkelingen? Hoe passen we actuele onderwerpen, zoals een duurzame leefstijl, toe in onze omgeving?

In onze oceanen drijven 5 vuilnisbelten met kunststofafval. Deze “plastic soep” is een bedreiging voor al het leven in de oceanen. Het is dus van belang om te onderzoeken hoe dit kan worden opgeruimd.  Jarenlang was het bestaan van de plastic vuilnisbelten nauwelijks bekend. Ze liggen ver van drukke scheepvaar-routes en zeilers mijden deze gebieden omdat er weinig wind is. Oceanograaf Charles Moore ontdekte de grote afvalberg in de grote Oceaan per ongeluk toen hij er in 1997 doorheen zeilde.

Arend Bolt, een afvaltechnoloog die vroeger bij het afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel werkte, houdt zich al jarenlang bezig met deze afvalproblematiek. Hij verzorgt vaker lezingen over dit onderwerp. In 2010 nam hij deel aan de Beagle-reis, een Nederlands-Vlaams televisie- en internetproject van de VPRO in samenwerking met Teleac en Canvas. Tijdens deze expeditie werd in de Indische Oceaan onderzoek gedaan naar plastic soep.
In zijn lezing gaat de heer Bolt in op de gevolgen en nadat het mechanisme en de oorzaken van plastic soep zijn   verkend, zullen ook verschillende oplossingen worden besproken. Wat kunnen wij zelf bijdragen?? 
     
                    
 Alweer plastic soep???                   
Kind, zoveel als je maar wil!


  

Januari 2020
Februari 2020
vr 3.1. geen bridgen 

wo 5.2. Koffieochtend 10.30 uur
wo 8.1. Koffieochtend 10.30 uur
do 6.2. Gespreksgroep 1 10.00 uur
wo 8.1. Nieuwjaarsbijeenkomst 15.00 uur
ma 10.2. Gespreksgroep 2 10.00 uur
do 9.1. Zanggroep 10.00 uur
wo 12.2. Koffieochtend 10.30 uur
vr 10.1. Museumbezoek

do 13.2. Zanggroep 10.00 uur
vr 10.1. Bridgen 13.30 uur
vr 14.2. Museumbezoek
wo 15.1. Koffieochtend 10.30 uur
vr 14.2. Bridgen 13.30 uur
do 16.1. Gespreksgroep 1 10.00 uur
wo 19.2. Koffieochtend 10.00 uur
vr 17.1. Bridgen 13.30 uur
wo 19.2. Jaarvergadering  14.00 uur
ma 20.1. Gespreksgroep 2 10.00 uur


aansluitend lezing door 
wo 22.1. Koffieochtend 10.30 uur


Arend Bolt over 'Plastic Soep'
do 23.1. Zanggroep 10.00 uur
vr 21.2. Bridgen 13.30 uur
vr 24.1. Bridgen 13.30 uur


CARNAVAL 23, 24 en 25 februari
di 28.1. Kijken naar Kunst 13.30 uur
wo 26.2. Koffieochtend  (?) 10.30 uur
wo 29.1. Koffieochtend 10.30 uur
do 27.2. Zanggroep 10.00 uur
do 30.1. Kijken naar Kunst 13.30 uur
vr 28.2. Bridgen 13.30 uur
vr 31.1. Bridgen 13.30 uur

Van de voorzitter
Na een sfeervolle, goedbezochte kerstviering op 17 december in het Pelgrimshuis, is 2019 nu bijna voorbij en staat 2020 voor de deur. Het bestuur heeft haar best gedaan om een gevarieerd programma samen te stellen. Een digitale jaarkalender wordt met het convocaat januari /februari meegezonden. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zullen geprinte versies beschikbaar zijn. U kunt ook via de link https://kvgvenray.blogspot.com de jaarkalender downloaden en opslaan op uw computer / laptop of tablet.
‘Met nieuwe ogen kijken’ / duurzaamheid is het nieuwe KVG jaarthema. Hoe kijken we als vrouwenorganisatie met nieuwe ogen aan tegen de ontwikkelingen? Hoe passen we actuele onderwerpen, zoals een duurzame leefstijl, toe in onze omgeving? De heer Arend Bolt, afvaltechnoloog, zal aansluitend aan de jaarvergadering op 19 februari een lezing verzorgen met als titel: ‘Plastic soep, we krijgen het een keer op ons bordje’.     
Verdere wetenswaardigheden over het programma:
Vanwege de nieuwjaarsreceptie in de Kemphaan, gaat het bridgen op 3 januari niet door. Andere nieuwtjes zijn het opheffen van de LAW (lange afstand wandeling) en het bij voldoende
belangstelling oprichten van een wekelijks wandeluurtje; in mei een dag/middagtocht naar de studio van Omroep Limburg en een bezoek aan de Passiespelen in juni. Meer informatie hierover vindt u elders in dit convocaat.
Ik wens iedereen hele gezellige feestdagen en hoop u in 2020 vaak te mogen begroeten, om te beginnen bij de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari in theatercafé de Artiest, Schouwburgplein 1a, Venray.
Leonie Cals, voorzitter
                                              
LEDENBIJEENKOMSTEN
Woensdag 8 januari 2020 van 15.00 – 17.00 uur
In theatercafé de Artiest, Schouwburgplein 1a, Venray
Het bestuur nodigt u uit om elkaar te ontmoeten en samen het glas te heffen op
het Nieuwe Jaar.

Woensdag 19 februari, aanvang 14.00 uur in de Kemphaan
Algemene Ledenvergadering
De agenda en de jaarverslagen worden begin februari verstuurd.

Aansluitend lezing door de heer Arend Bolt, met als thema:
‘Plastic Soep, we krijgen het een keer op ons bordje’
Dhr. Bolt, is afvaltechnoloog en houdt zich al jarenlang bezig met afvalproblematiek In 2010 nam hij deel aan de Beagle-reis, een acht maanden durende tocht om de wereld waarin de complete reis van Charles Darwin werd nagevaren. Tijdens deze expeditie werd in de Indische Oceaan onderzoek gedaan naar plastic soep. In zijn lezing gaat hij in op de gevolgen hiervan en worden verschillende oplossingen besproken.

Woensdag 13 mei, Excursie naar Zuid-Limburg met bezoek aan de studio van Omroep L1
De eerste stop is een bezoek aan de studio van Omroep Limburg. Na de ontvangst met koffie/thee en vlaai volgt een introductiefilm over L 1 en vervolgens worden de radio- en tv-studio’s, diverse technische ruimtes en de nieuwsredactie bezocht. Na afloop volgt een rondrit door het mooie landschap van Zuid-Limburg en wordt ter afsluiting op de terugweg gedineerd. De kosten voor deze middagtocht bedragen € 42,50 per persoon.
Vertrek vanuit Venray per bus van Ghielen Touringcarbedrijf om 12.15 uur vanaf de parkeerplaats van sportpark de Wetteling.
Inschrijven voor deze dagtocht tot uiterlijk 1 maart 2020 bij Ans Mous, telefoon: 0478 – 641 644  of mail: ans.mous.extra@gmail.com. De aanmelding is pas definitief nadat u ook het bedrag ad € 42,50 heeft overgemaakt op rekening banknummer: NL 17 INGB 0005 5189 17 t.n.v. Katholiek Vrouwengilde Venray (naam voluit vermelden)
  
Zondag 21 juni, bezoek aan de Passiespelen in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen, aanvang 14.30 uur.
In 2020 vind de eenentwintigste editie van de Passiespelen in Tegelen plaats. De tekstschrijvers van de editie 2020 – Jan-Jaap Jansen en Ineke ter Heege – hebben een heel nieuw Passiespel geschreven en kreeg als titel mee ‘Hem achterna’. Actueler en met meer noodzaak dan ooit. ‘Hem achterna’ vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en vriendschap, van vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.
De entreeprijs bedraagt € 35,00. Introducees (man/vrouw) zijn welkom.
Het openluchttheater ligt direct achter het NS Station; we vertrekken vanuit Venray per trein (kosten eigen rekening) om 13.15 uur.
Inschrijven voor de Passiespelen vóór 1 maart 2020 bij Ans Mous, telefoon: 0478 – 641 644 of mail: ans.mous.extra@gmail.com. De aanmelding is pas definitief nadat u het bedrag ad
€ 35,0 0 p.p. heeft overgemaakt naar rekening banknummer: NL 17 INGB 0005 5189 17 t.n.v. Katholiek Vrouwengilde Venray (naam voluit vermelden)

Wie gaat er mee wandelen? NIEUW!
Voor de lange afstandswandeling op zaterdag meldden zich steeds minder deelnemers aan. Daarom is in de loop van 2019 besloten niet meer aan deze wandeling mee te doen. Tijdens de koffieochtend bleek dat er wél belangstelling is voor een korte wandeling van ca. 3 à 4 kilometer, ca. een uur lopen. We willen bij wijze van proef élke woensdagochtend een uurtje wandelen en dan om 10.30 uur koffie gaan drinken bij Lunchcafé Uniek in De Bleek 31, Venray.
Vertrek (voorlopig) om 09.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het St. Annapark, bij de slagboom van de portiersloge.  Heb je belangstelling?  Laat het even weten, dan kunnen we mogelijk woensdag 8 januari van start gaan. Meld je aan bij de contactpersoon: Leonie Cals, T: 0478 546 209 of mail  kvgvenray@gmail.com.

Spiritualiteit en verdieping
(oproep aan alle leden – van Liesbeth van Berlo)
Vanaf de oprichting van de vereniging is het KVG in naam en programmering duidelijk met geloof en kerk verbonden. De samenleving verandert en komt meer en meer los te staan van alles wat geloof heet. Zo ook het KVG. Er wordt geworsteld met de K van KVG, hoe willen en kunnen we dit vertalen naar de nieuwe, huidige tijd? Een tijd waarin geloven niet vanzelfsprekend is en vooral als een individuele zaak gezien wordt.
Toch is er de laatste jaren ook veel aandacht voor spiritualiteit en zingeving. Uit een groot aantal boeken, artikelen, films blijkt een honger naar verdieping.
Hoe kunnen we hier invulling aan geven met een passend aanbod, dat dan wel moet aansluiten op wat er bij de leden leeft. Herkent u zich in geschetste ontwikkeling, heeft u een wens, een idee dat op het voorgaande aansluit? Dan nodigen wij u uit te reageren middels een mailtje aan Carla van Dijk: cvandijkvekemans@gmail.com. Wie weet komt er van deze ‘inspraak’ een nieuwe activiteit binnen onze afdeling op gang. Misschien een thema-avond met inleider(s) en discussie over spiritualiteit en verdieping?

ACTIVITEITEN

KOFFIEOCHTEND
Iedere woensdagmorgen komen we bij elkaar in Lunchcafé Uniek, Bleek 31, Venray. van 10.30 tot 12.00 uur. Er is gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee , andere KVG leden te ontmoeten. Het café gaat open om 10.30 uur. U bent van harte welkom

MUSEUM BEZOEK  (iedere 2e vrijdag van de maand – denk aan uw museumkaart)
Vrijdag 10 januari 2020 worden het Limburgs Museum en het Museum
van Bommel van Dam bezocht. Deze tentoonstelling, rond de herdenking van 75 jaar Vrijheid, toont indringende, grootse werken van kunstenaars en filmmakers die reflecteren op de verworven vrijheid na 1945. De tentoonstelling roept een wereld van parallellen op tussen verleden en heden en toont een generatie-overschrijdende visie op vrijheid.
We vertrekken vanuit Venray om 10:45 uur (in verband met de openingstijd van het museum om 11:00).

Vrijdag 14 februari 2020 wordt het Kunstmuseum te Den Haag (voorheen Gemeentemuseum) bezocht. Hier is de tentoonstelling “Breitner versus Israels - Vriendschap en Rivaliteit” te zien. Tussen deze twee schilders ontstaat een jarenlange onderlinge rivaliteit, die zorgt voor vele spanningen. We vertrekken vanuit Venray om 9:15 uur. Aankomst in Den Haag om 11:35 uur.

Aanmelden bij Vera Groeneveld tel. 0478-584259 of via de mail: vera.j.groeneveld@gmail.com
Voor beide bezoeken geldt: We lunchen in het restaurant van het museum. Het bezoek aan het museum duurt tot plm. 16:30 uur. Daarna kan iedereen voor zichzelf besluiten om rechtstreeks naar huis te gaan of gezamenlijk nog wat te eten/drinken.

KIJKEN NAAR KUNST   
Dinsdag 28 januari en donderdag 30 januari 2020 bezoeken we de abdij Ulingsheide in Tegelen. In
dit voormalige kloostercomplex van de trappisten worden we rondgeleid door een gids van de Heemkundige Kring Tegelen. Een deel van de abdij heeft als Rijksmonument de beschermde status volgens de criteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bezienswaardigheden zijn de kloosterkapel met vele glas-in-lood ramen van verschillende glazeniers, de kapittelzaal en uiteraard de grote kruisgang.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van de Wetteling. Navigatie-adres: Ulingsheide 1 te Tegelen

ATTENTIE:
in verband met carnaval gaan we niet in februari, maar een week later op stap!

Dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart gaan we naar het atelier van beeldend kunstenaar Petra Verhees in Meijel. Zij maakt beelden en objecten in glas, in combinatie met steen en hout. Zij is een pionier op het gebied van glas-fusion en wordt daarin geïnspireerd door haar fascinatie voor water vanwege dezelfde lichtbreking. Als natuurmens ontleent ze inspiratie aan de basisstructuren die ze daar tegenkomt als cirkels, spiralen, stralen en kristallen.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van de Wetteling. Navigatie-adres: Dorpsstraat 18 in Meijel

Contributie Kijken naar Kunst voor 2020:
Dinsdaggroep: svp. € 35,- overmaken op rekeningnr. NL 51 ABNA 045.91.06.171
ten name van C. Oude Elferink-Kooy

Donderdaggroep: svp. € 35,- overmaken op rekeningnr. NL 64 ABNA 057.30.59.209
ten name van P.H.M. Verhoeven-Kunnen

Contactpersonen KNK 1 dinsdaggroep:
Martinet Roling: martinetroling@home.nl /T. 0478-584927
Carla Oude Elferink: carlaelferink@ziggo.nl / T. 0478-539140

Contactpersonen KNK 2 donderdaggroep:
Lisette Goertz: l.goertz@gmail.com  / T. 06-39288397
Elly Verhoeven: ellyverhoeven.kunnen@gmail.com / T. 0478-631723
                
Dagen voor Alleengaanden 2020

De ‘Dagen voor Alleengaanden’ worden ook in 2020 weer georganiseerd door KVG Limburg en ZijActief Limburg. Het thema is ‘Actieve vrouwen’.

Data en plaatsen:
Dinsdag 10 maart 2020 in Zaal Keulen, Schoolstraat 3, 6343 CD Klimmen
Dinsdag 24 maart 2020 in Zaal Roelanzia, Lovickplein 2, Ysselsteyn
Dinsdag 31 maart 2020 in Zaal van Nieuwenhoven, Pastoor Maesplein 1, 6034 TE Nederweert-Eind
Het programma start om 09.30 uur en rond 15.45 wordt de dag afgesloten.
Aanmelding kan bij ZijActief Limburg, vóór 28 februari 2020 per e-mail: zijactief@zijactieflimburg.nl. Bij aanmelden en betaling vermelden: DVA – de locatie waar u naar toe wilt – uw naam, de naam van de vereniging en afdeling waar u lid van bent.
Betaling: de kosten bedragen € 18,00 per persoon voor leden; niet leden betalen € 23,00. Dit kan  worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL62 RABO 0144 1034 00 t.n.v. ZijActief Limburg.
Wilt u hiervan een brochure?  Mail of bel Leonie Cals: leoniecals@home.nl T: 0478 546 209

TERUGBLIK
8 november 2019 bezochten we in het Noord-Brabantsmuseum te Den Bosch de tentoonstelling “van Goghs Intimi”. Het gaf een boeiend inkijkje in het leven van Vincent van Gogh, waaruit bleek dat hij toch een kring van familieleden, vrienden en bekenden om zich heen had en helemaal niet zo eenzaam was in zijn (helaas te korte) leven.

13 november 2019  ‘Pas op voor babbeltrucks’ was een zeer nuttige voorlichtingsbijeenkomst.
In korte toneelstukjes, gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk, werd snel duidelijk hoe makkelijk je slachtoffer kunt worden van oplichtingspraktijken. De wijkagent gaf veel aanwijzingen hoe we voorzorgsmaatregelen kunnen nemen alerter kunnen reageren op mensen met slechte bedoelingen. 
13 december 2019 bezochten we in het museum Valkhof te Nijmegen de wisseltentoonstelling “Biënnale Gelderland 2019”. Het thema van deze tentoonstelling was de relatie tussen mens en dier. Deze tweejaarlijkse tentoonstelling wil de zichtbaarheid van kunst en kunstenaars uit Gelderland vergroten. Ook deze tentoonstelling was zeker een bezoek waard.

18 december 2019 vond de kerstviering plaats in ’t Pelgrimshuis, Smakt. Het was een goedbezochte, sfeervolle, gezellige bijeenkomst, met optredens van de KVG zanggroep onder leiding van Joop Simons, de harpiste Loes van Dijk en een moment van bezinning verzorgd door Lies Stoks van de vieringen groep. Het uitgebreide buffet werd afgesloten met de fameuze Pelgrimshuis-dessertjes en het smaakte allemaal voortreffelijk. Het was een mooie avond. 
BERICHTEN VAN DE CLUBS


BRIDGECLUB
We bridgen iedere vrijdagmiddag in ‘De Kemphaan’, Kennedyplein 1 in Venray,  13.30 – 16.00 uur met een pauze voor koffie/thee of iets fris.
Ons motto is: serieus spelen maar wel gezellig in een vriendelijke sfeer.
Nieuwe leden alleen in overleg; dit in verband met de beperkte ruimte.
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en bedragen ca. € 40,00 per jaar.
Contactpersoon:
Jeanne Tillemans t: 0478 584 585 / mail: jeannetil@home.nl
José Uijterwaal , t: 0478 585 136 / mail: ja.uijterwaal@ziggo.nl

GESPREKSGROEPEN
Belangstelling voor een gespreksgroep?
Al vele jaren komen 2x per maand een aantal vrouwen samen om met elkaar te praten over voor hen belangrijke onderwerpen en actuele gebeurtenissen. Er wordt bijvoorbeeld gepraat naar aanleiding van een artikel uit de krant of tijdschrift, een hoofdstuk uit een boek of gesprekskaartjes. Bij voldoende belangstelling, 6 tot 8 personen, kan een 3e gespreksgroep starten.
In onderling overleg wordt een dagdeel en data afgesproken.
Nadere informatie en aanmelding bij Carla van Dijk, t: 0478-550395
Contact gespreksgroep 1: Carla van Dijk:   e: cvandijkvekemans@gmail.com / t: 0478 550 395
Contact gespreksgroep 2: Loes Krebbekx:  e: craeybeck@ziggo.nl / t: 0478 582 282

ZANGGROEP
Het KVG Venray zangkoor bestaat uit ongeveer 30 vrouwen We zingen onder leiding van dirigent Joop Simons. Het plezier in zingen staat voorop, maar gezelligheid en contact is ook belangrijk. De repetities zijn van 10.0 tot 11.00 uur, op de 2e en 4e donderdag van de maand in de “Galmhut”, Langeweg 92, Venray.
Na afloop is er koffie of thee. 
De kosten bedragen € 20,00 per jaar. Nieuwe leden zijn zeer welkom en kunnen zich aanmelden
bij de contactpersoon: Tiny Verschuren  t : 0478 580881 / e: tinyverschuren@ziggo.nl.

MEDEDELINGEN

BETALING VAN DE CONTRIBUTIE:

De contributie bedraagt € 35,00 per jaar, en kan worden overgemaakt naar Banknummer: NL17 INGB 000 55 18 917 t.n.v. Katholiek Vrouwengilde Venray. 

Van de leden die gebruik maken van de automatische incasso wordt het contributie bedrag rond 15 januari 2020 automatisch van de rekening afgeschreven.

De overige leden worden verzocht € 35,00, vóór 15 januari 2020, over te maken op banknummer: NL 17 INGB 0005 5189 17 t.n.v. Katholiek Vrouwengilde Venray (naam voluit vermelden)

Nieuw in 2020: Wilt u een papieren versie van het convocaat ontvangen dan vragen wij een tegemoetkoming in de kosten van € 10,00 per jaar. Als u hiervoor kiest, meldt dit dan aan bij Leonie Cals, t: 0478 546 209 of mail: kvgvenray@gmail.com en maak het bedrag ad € 10,00 separaat over naar Banknummer: NL17 INGB 000 55 18 917 t.n.v. Katholiek Vrouwengilde Venray.  

• Het KVG Venray stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan personen en/of goederen ontstaan tijdens Gilde-activiteiten

• Zoals bekend, komt het convocaat eenmaal per twee maanden uit.
Wist u dat wij tussendoor een ‘kattebelletje’ rondsturen aan de leden van wie
het e-mail adres bekend is? Daarmee willen we de leden tussendoor herinneren aan ingeplande bijeenkomsten of op de hoogte brengen van mogelijk nieuwe activiteiten. Heeft u een e-mail adres? Geef dit dan door aan leoniecals@home.nl , dan hoeft u voortaan niets te missen.

• Kopij voor het convocaat maart en april graag vóór 15 februari per email doorsturen aan leoniecals@home.nl


Gezellige feestdagen en alle goeds voor 2020,
dat het vrede & geluk moge brengen